Servicii

OFERTA ADOLENDA TRADUCERI TEHNICE: - o diversitate de domenii și activități industriale, mașini și utilaje, instalațtii și infrastructură, construcții și protejarea mediului înconjurător; caiete de sarcini și documentații pentru licitații publice.
TRADUCERI JURIDICE: - acte și documente personale; diverse contracte și acte aditionale relative; acte constitutive; întocmiri de dosare susținătoare a cauzelor în instanță; dezbateri, pronunțări, decizii și sentințe de orice tip emise de catre tribunal sau autoritățile competente; Colaborări cu case de avocatură și birouri notariale.
TRADUCERI MEDICALE: - diagnosticări și prescrieri, domeniu farmaceutic, aparatură medicală, produse cosmetice.
TRADUCERI ECONOMICE: - de la corespondența comercială până la rapoarte de audit și verificări fiscale, inclusiv declarații, certificări, standarde internationale, balanțe și bilanțuri.
TRADUCERI SPORTIVE: - statute ale diverselor entități sportive, regulamente de funcționare și de ordine interioară, acorduri și convenții civile, organizări de acțiuni și evenimente sportive internaționale.
TRADUCERI IT: - pagini web, instrucțiuni de operare electronică, produse software și hardware, tutoriale.
PUBLICATII: - articole specializate in diverse domenii – management, medicina, fonduri UE, sport, social si cultural Colaboratori la publicatii universitare.
LEGALIZARI ȘI APOSTILE: - Avem o colaborare deosebită cu birourile notariale și instituțiile competente pentru a veni în ajutorul clienților noștri care solicită astfel de servicii.
INTERPRETĂRI: - suntem disponibili pentru interpretări solicitate la întalnirile private ale oamenilor de afaceri sau cele necesare din punct de vedere juridic la casele de avocatură sau la birourile notariale.
REVIZUIRI SAU CORECTĂRI: - putem oferi un ajutor clientilor care solicită verificarea unor materiale deja traduse sau pentru care simt nevoia unor păreri avizate.

STABILIREA PREȚULUI: Tarifele variază în funcție de limba în / din care s-a realizat traducerea, de tipul documentului, de termenul de predare a lucrării și în funcție de numărul de pagini. Pagina de traducere este considerată pagina care rezultă în limba tradusă și cuprinde, în cazul documentelor nestandardizate, 300 de cuvinte sau 2000 de caractere cu spații. În cazul documentelor standard, tipizate, tarifarea se face per document. Tarifarea se face pentru minim o pagina.